اداره آموزش و پرورش شهرستان ایجرود

گروه آموزشی درس تربیت بدنی شهرستان ایجرود سال 89-90

طرح درس سالانه پایه پنجم ابتدایی

دبستان معرفت روستای باریک آب

طرح درس سالانه درس تربيت بدني                 مجري: بابک تحصیلی                  پايه: پنجم

هفته اول

سالن

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

ارزشيابي دانش آموزان و ميزان آمادگي جسماني آنها

هفته دوم

سالن

گفتگو و اعلام آيين نامه ي انضباطي كلاسهاي ورزش / برسی پرونده های پزشکی دانش آموزان

حياط

آموزش و ارزشيابي حركات پايه. 1. دويدن و راه رفتن صحيح همراه با بازي

هفته سوم

سالن

آموزش قوانین ومقررات بازی هفت سنگ.

حياط

انجام حركات استقامتي براي پاها و بالاتنه(استقامت قلبي، عروقي)

هفته چهارم

سالن

ارزشيابي ميزان اطلاعات دانش آموزان از بازی هفت سنگ

حياط

انجام نرمشهاي كششي، جهشي و پرتابي

هفته پنجم

سالن

آموزش نحوه صحیح چیدن تخته هفت سنگ رنگی یکی در میان.

حياط

حركات تعادلي ، دويدن از بين موانع همراه بابازي

هفته ششم

سالن

آموزش نحوه نشانه روی تخته های رنگی، همراه بابازي

حياط

آموزش گرم كردن عمومي بدن به روش علمي و عملي

هفته هفتم

سالن

آموزش و تمرين حركت ترفيع همراه با بازي

حياط

آموزش دريافت و پرتاب توپ به صورت دايره اي

هفته هشتم

سالن

آموزش گریز و فرار بعد از ریختن تخته ها

حياط

اموزش دريافت و پرتاب توپ به صورت دو به دو

هفته نهم

سالن

آموزش از خود گذشتگی و ایثار (من ببازم ولی تیمم ببرد) هنگام چیدن.

حياط

آموزش چابكي و كنترل بدن همراه با بازي «عبور از زير پل»

هفته دهم

سالن

برگزاري مسابقه هفت سنگ بين دانش آموزان كلاس

حياط

انجام بازی بالا بلندی. هدف: سرعت، چابكي، سرعت عكس العمل

هفته يازدهم

سالن

آموزش دراز و نشست و تمرين آن

حياط

انجام بازي سه نفر شدي فرار كن

هفته دوازدهم

سالن

آموزش انعطاف پذيري همراه با تمرين

حياط

تمرين پرتاب توپ به سمت یار حریف با دست درحین فرار

هفته سيزدهم

سالن

آموزش بارفيكس به صورت خوابيده همراه با تمرين

حياط

آموزش مهارت پريدن و جهيدن و لي لي كردن صحيح

هفته چهاردهم

سالن

ارزشيابي يادگيري بارفيكس، درازو نشست، انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

حياط

انجام بازي با كش جهت ارزشيابي پريدن و جهيدن و لي لي كردن

هفته پانزدهم

سالن

برگزاري امتحان نوبت اول

حياط

ارزشيابي از آموزشهاي داده شده جهت امتحان نوبت اول

هفته شانزدهم

سالن

برگزاري امتحان نوبت اول

حياط

ارزشيابي از آموزشهاي داده شده جهت امتحان نوبت اول

هفته هفدهم

سالن

برگزاري مسابقات هفت سنگ  بين دانش آموزان جهت انتخاب نفرات برتر

حياط

آموزش مهارت سه گام رفتن در بسکتبال

هفته هيجدهم

سالن

برگزاري مسابقات آمادگی جسمانی بين دانش آموزان جهت انتخاب نفرات برتر

حياط

تمرين سه گام رفتن به صورت گروهي

هفته نوزدهم

سالن

آموزش و شناسايي حركات رد شده در حركات گرم كردن بدن مثل : چرخش مفاصل گردن و زانو

حياط

آموزش پرتاب به حلقه همراه با سه گام

هفته بيستم

سالن

آموزش طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

انجام بازي سرگروه و توپ. هدف: تسلط بر توپ، هماهنگي چشم و دست و سرعت عمل

هفته بيست ويكم

سالن

تمرين تك تك دانش آموزان جهت طناب زدن و رفع اشكال

حياط

آموزش زدن پنالتي در بسکتبال همراه با تمرين. آموزش پاس و دريافت در بسكتبال

هفته بيست و دوم

سالن

انجام بازي كلاسي اسکندر بازی بومی محلی منطقه. هدف: چابكي، سرعت انتقال، پرورش دقت

حياط

آموزش سه گام در بسكتبال و تمرينهاي مربوط

هفته بيست و سوم

سالن

انجام بازي بين تو يكبار به خاطر بسپار. هدف: سرعت انتقال، پرورش دقت

حياط

آموزش پرتابهاي مختلف در بسكتبال به سمت حلقه

هفته بيست و چهارم

سالن

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

آموزش و تمرين پرتاب توپ به حلقه با حركات سه گام

هفته بيست و پنجم

سالن

انجام بازي كلاسي دلخواه

حياط

آموزش بازي داج بال. هدف: تسلط بر توپ، چابكي، كنترل بدن

هفته بيست و ششم

سالن

انجام بازي هاي مختلف با حلقه هاي دايره اي

حياط

آموزش و انواع دريبل كردن در بسكتبال

هفته بيست و هفتم

سالن

امتحان نوبت دوم از موارد آموزش داده شده

حياط

آموزش پاس و دريافت توپ در بسكتبال

هفته بيست و هشتم

سالن

امتحان نوبت دوم از موارد آموزش داده شده

حياط

انجام بازي شكارچي. هدف: چابكي، سرعت و سرعت انتقال

هفته بيست و نهم

سالن

انجام بازي هاي دلخواه در كلاس يا سالن

حياط

انجام بازي فوتبال

 .

بابک تحصیلی

وحید درامی

گروه آموزشی درس تربیت بدنی منطقه ایجرود/.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 23:59  توسط   |